Įmokos ir mokesčiai


Maestro kortelių kainodara

Mastercard kortelių kainodara
Kortelės išdavimo ir aptarnavimo mokesčiai Kortelės išdavimo ir aptarnavimo mokesčiai
Kortelės išdavimas 10 Eur Šiuo metu prašymai mokėjimo kortelių išdavimui NEPRIIMAMI. Kortelės išdavimas 15 Eur Šiuo metu prašymai mokėjimo kortelių išdavimui NEPRIIMAMI.
Kortelės pakeitimas  10 Eur Kortelės pakeitimas  15 Eur
Kortelės atnaujinimas      10 Eur Kortelės atnaujinimas    15 Eur
Operacijų mokesčiai Operacijų mokesčiai
Operacijos tipas Tarifai Operacijos tipas Tarifai
Grynųjų pinigų    iki 3000 Eur per mėnesį nemokamai,    Grynųjų pinigų    iki 3000 Eur per mėnesį nemokamai,   
išmokėjimas Aukštaitijos KU virš 3000 Eur taikomas 0,5 % mokestis   išmokėjimas Aukštaitijos KU virš 3000 Eur taikomas 0,5 % mokestis  
Grynųjų pinigų    0,00 Eur Grynųjų pinigų    0,00 Eur
įmokėjimas Aukštaitijos KU įmokėjimas Aukštaitijos KU
Grynųjų pinigų išmokėjimas 0,5 % nuo sumos Grynųjų pinigų išmokėjimas 1 % nuo sumos, bet ne mažiau, kaip 2,90 Eur
bankomatuose EEA   bankomatuose EEA  
Grynųjų pinigų išmokėjimas 2 %, bet ne mažiau, kaip 2,03 Eur Grynųjų pinigų išmokėjimas 2 %, bet ne mažiau, kaip 2,03 Eur
bankomatuose ne EEA   bankomatuose ne EEA  
Pirkinio/paslaugos   0,00 Eur Pirkinio/paslaugos   0,00 Eur
apmokėjimas EEA   apmokėjimas EEA  
Pirkinio/paslaugos 0,00 Eur Pirkinio/paslaugos 0,00 Eur
apmokėjimas  ne EEA   apmokėjimas  ne EEA  

 


Įkainių lentelė

PASLAUGOS PAVADINIMAS
ĮKAINIAI  (galioja nuo 2017-02-01)
1. VIETINIAI MOKĖJIMAI, PAVEDIMAI
Kredito įstaigos viduje į savo sąskaitą (skyriuje) 0,00 Eur
Kredito įstaigos viduje į savo sąskaitą (internetu) 0,10 Eur
Kredito įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą (skyriuje) 0,00 Eur
Kredito įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu) 0,10 Eur
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas (skyriuje) 0,58 Eur
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas (internetu) 0,20 Eur
Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra įvykdytas) 1,45 Eur
 
2. GAUTŲ LĖŠŲ ĮSKAITYMAS (ADMINISTRAVIMAS)
Lėšos, gautos kredito įstaigos viduje 0,00 Eur
Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų 0,10 Eur
3. SĄSKAITOS TVARKYMAS
Sąskaitos atidarymas 0,00 Eur
Sąskaitos tvarkymas 0,00 Eur
Sąskaitos uždarymas 0,00 Eur
Sąskaitos išrašo parengimas (skyriuje) 0,00 Eur
Sąskaitos išrašo tvirtinimas (skyriuje) 1,00 Eur
4. GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS
Įmokėjimas į savo sąskaitą 0,00 Eur
Įmokėjimas į kito asmens sąskaitą 0,00 Eur
Įmokėjimas į Debeto kortelės sąskaitą unijoje 0,00 Eur
Įmokėjimas į Kredito kortelės sąskaitą unijoje 0,00 Eur
Įmokėjimas į Debeto/Kredito kortelę Perlo terminaluose 0,55 Eur
Išmokėjimas iš sąskaitos kredito unijoje iki 3000Eur/mėn -0,00 Eur Virš 3000Eur/mėn.-0,5 %
5. ĮMOKOS UŽ PASLAUGAS
Grynais pinigais unijos nariams 0,00 Eur
Grynais pinigais ne unijos nariams 0,11 Eur
Internetu 0,00 Eur
6. PAPILDOMA INFORMACIJA
Minimalus pajinis įnašas 30 Eur
Pažymos pagal narių ir/klientų prašymus 2,00 Eur
Archyvinių dokumentų paieška už 1-2 metų laikotarpį 15,00 Eur
Archyvinių dokumentų paieška už 3-4 metų laikotarpį 20,00 Eur
Archyvinių dokumentų paieška už 5 ir daugiau metų laikotarpį

20,00 Eur